NEUROKIRURGJIA PEDIATRIKE

Përvoja jonë në SHBA na mundëson të trajtojmë sëmundjet neurokirurgjike që prekin pacientët e rinj gjatë viteve të para të jetës së tyre, duke i orientuar me përgjegjësi prindërit drejt terapive të duhura.

Ne trajtojmë sëmundje të tilla si hidrocefalia (zgjerimi i ventrikulit të trurit nga shkaqe të ndryshme), tumoret beninje e malinje të trurit dhe tumoret spinale, sindroma Chiari (sëmundje shumëfaktorëshe që, nëse nuk trajtohet, ndikon në zhvillimin motorik), siringomelia (zgavër patologjike në palcën kurrizore), mielomeningocela (një çrregullim në formimin e palcës kurrizore që shkakton çrregullimin e funksionit të palcës kurrizore dhe rrënjëve të nervave) dhe skolioza.

Ne shquhemi në mënyrë të veçantë për aftësinë për të trajtuar kraniosinostozën (mbyllja e parakohshme e pikave ku kockat individuale të kafkës bashkohen natyrshëm, duke shkaktuar çrregullim të mëvonshëm në zhvillimin e kafkës), si dhe anomalitë e bashkëlindura të kafkës dhe fytyrës (dismorfia), falë bashkëpunimit të të gjithë ekipit tonë, ku përfshihet edhe një kirurg kraniomaksilofacial. Për më shumë hollësi, shih seksionin "Kirurgjia kraniomaksifaciale - Anomalitë e bashkëlindura të kafkës dhe fytyrës".

Në shumicën e rasteve, diagnostikimi i hershëm dhe ndërhyrja e suksesshme u mundëson fëmijëve të kenë një jetë normale.